Hvordan spare i aksjefond?

Hvordan spare i aksjefond?

Sparing er noe nordmenn generelt er veldig glade i, selv om enkelte lykkes bedre med dette enn andre. Det finnes mange måter å spare på, med alt fra en tradisjonell sparebøsse til bankkontoer og BSU‐kontoer med ekstra høy rente. Er man villig til å risikere litt og spare langsiktig, så kan et aksjefond være en av de aller beste måtene å spare penger på. Her ser vi nærmere på hvordan man sparer penger i aksjefond.

Forskjellen på et aksjefond og aksjer

Det sier kanskje seg selv at et aksjefond har noe med aksjer å gjøre, men det er en måte å spare på som er langt mindre risikofylt enn å investere i aksjer. For mens man bør ha grundig peiling på aksjer og aksjehandel for å lykkes med slike investeringer, så er et aksjefond en metode der man lar andre forvalte pengene sine. Her tar man selv ikke noen risiko – man investerer penger i fondet, og så vil erfarne investorer gjøre investeringer med liten risiko på vegne av alle kundene som har gjort innskudd i fondet.

Slik sparer du i et aksjefond

Det er med andre ord enkelt å komme i gang med sparing i aksjefond. Du trenger ikke å ha noen forhåndskunnskaper for å gjøre det, og på en måte er det derfor nesten det samme som å spare i bank. Kanskje er det litt mer risikabelt ettersom investeringer kan slå feil, men i et aksjefond er sannsynligheten for dette svært liten ettersom det stort sett bare blir gjort trygge investeringer. Det finnes også kompliserte lovverk rundt aksjefond som blant annet sier at minst 80 prosent av kapitalen i fondet skal brukes til investeringer og aksjehandel.

For å spare i aksjefond behøver du bare å finne et fond som passer med dine mål og innskudd. Det finnes mange norske aksjefond, der risikoen er ulik, og således også avkastningen. Alfred Berg Gambak er et av de mest suksessrike aksjefondene de siste årene, da de har opplevd nesten 30 prosent avkastning på et kalenderår. Dog har dette aksjefondet en minstegrense for innskudd på 25 000 kroner, som gjør at slettes ikke alle kan investere her.

De norske storbankene har også aksjefond med langt lavere innskuddsgrense, der noen for eksempel krever at du må gjøre en månedlig investering for å holde aktiviteten vedlike. Hør med banken din om det er mulig å spare i fond fremfor på vanlig sparekonto.

Risiko og gevinst

Det er forbundet svært liten risiko ved investering i aksjefond, men man må alltid være forberedt på at man potensielt kan tape deler eller hele innskuddet. Det er også viktig å være klar over at investering i et aksjefond er en langsiktig oppgave. Kanskje vil man måtte regne med 5‐10 år før man har tjent nok til at man kan kalle det en vellykket investering. I tillegg har man naturligvis spart disse pengene, og kapitalen som blir frigjort etter såpass mange år kan komme godt med til både hytte og liv i det voksne liv. Sparing lønner seg alltid!

Verdt å lese videre:
http://www.dinepenger.no/forbruker/fond/slik‐sparer‐du‐smart‐i‐fond/10019220

No Comments

Post a Comment